سوال از وزیر راه درباره تامین مسکن ایثارگران به مجلس ارائه شد

مجلس

در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی نماینده مردم اصفهان از وزیر راه و شهرسازی درباره تامین مسکن ایثارگران اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی حسن کامران دستجردی نماینده مردم نماینده اصفهان از وزیر راه و شهرسازی در باره عدم اجرای ماده 44 برنامه پنجم توسعه درباره تامین مسکن ایثارگران از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.