پزشکان نپال اعتصاب کردند

نپال

دهلی نو- کاتماندو - ایرنا- هزاران پزشک نپالی روز دوشنبه در اعتراض به دخالت دولت در آموزش پزشکی و اصلاحات در نظام آموزش پزشکی اعتصاب کردند.

به گزارش ایرنا، با اعتصاب پزشکان، دهها هزار بیمار از خدمات پزشکی محروم شدند و فقط خدمات اورژانسی به بیماران ارایه می شود.

پزشکان اعتصاب کننده نپالی می گویند که تا زمان تحقق خواسته هایشان به اعتصاب خود ادامه می دهند.

آساق** 2165** 589**1545
کد N69226