با تصویب هیات وزیران:

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل مجری احداث راه اصلی ˈقزوین-الموت-تنکابنˈ شد

موافقت دولت,مجری احداث راه,شرکت ساخت و توسعه زیربناها

تهران - ایرنا - با موافقت دولت، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به عنوان مجری احداث راه اصلی ˈقزوین-الموت-تنکابنˈ تعیین شد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه شهر سازی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد ماده(82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب1380 تصویب کرد؛ اجرای طرحˈاحداث راه اصلی قزوین-الموت-تنکابنˈاز وزارت راه و شهرسازی به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تغییر یابد.

این مصوبه در تاریخ 24 دی ماه 1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.*ماده 82 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

به دولت اجازه داده می شود، بر اساس پیشنهاد وزیر ذیربط یا بالاتربن مقام دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هایی از طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی مندرج در قوانین بودجه سالانه را تغییر دهد.

سیام **1058**1535
کد N69186