توصیه وزیر خارجه فرانسه به ایران

نسیم به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت:

لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه گفت: ایران باید به طور واضح با تشکیل دولت انتقالی در سوریه موافقت کند.

/2727

کد N69094