دوات گری:

اطلاعات محکومان مالی باید در سامانه الکترونیکی ثبت شود

مجلس

ایجاد این سامانه در روند دادرسی و افزایش سرعت بررسی پرونده های دیگر کمک می کند و این ماده مربوط به محکومان مالی است نه همه اشخاص حقیقی وحقوقی.

نماینده مردم مراغه گفت: ایجاد این سامانه در روند دادرسی و افزایش سرعت بررسی پرونده های دیگر کمک می کند و این ماده مربوط به محکومان مالی است نه همه اشخاص حقیقی وحقوقی.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دوات گری نماینده مردم مراغه در مخالفت با حذف ماده 26 اظهار کرد: نمایندگان مجلس در همین لایحه با ایجاد سامانه الکترونیکی که اطلاعات مالی و قضایی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در آن ثبت شود، مخالفت کردند. اما در ماده 26 دیگر اطلاعات همه مردم در این سامانه ثبت نمی شود و این سامانه اختصاص به محکومان مالی دارد.

وی ادامه داد: ایجاد این سامانه در روند دادرسی و افزایش سرعت بررسی پرونده های دیگر کمک می کند و این ماده مربوط به محکومان مالی است نه همه اشخاص حقیقی وحقوقی.

کد N69017