دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 91 را تقدیم مجلس کرد

مجلس

گزارش تفریغ بودجه سال 91 که از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارسال شده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد از وزیر دادگستری در خصوص علت عدم جدیت در برخورد با مفسدان اصلی اقتصادی اعلام وصول شد.

علاوه بر این گزارش تفریغ بودجه سال 91 که از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارسال شده در جلسه علنی اعلام وصول شد. دیوان محاسبات تا پایان دی ماه وقت داشت که این گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

این گزارش بیست و چهارمین گزارش تفریغ بودجه است که از ابتدای انقلاب تا کنون از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.