درگیری معترضین و پلیس ضدشورش در کیف

صدها نفر در تازه ترین دور اعتراضات ضد دولتی در اکراین با پلیس ضدشورش این کشور درگیر شدند.

درگیری معترضین و پلیس ضدشورش در کیفصدها نفر در تازه ترین دور اعتراضات ضد دولتی در اکراین با پلیس ضدشورش این کشور درگیر شدند.

 

 

 

اعتراضات پس از تلاش دولت برای تصویب لایحه ای به منظور غیرقانونی کردن تظاهرات ضددولتی صورت گرفته است. بسیاری از تظاهر کنندگان با امکانات کامل از جمله ماسک ضدگاز و کلاه های فلزی در میدان اصلی شهر کیف حضور پیدا کرده بودند.

64281

 

 

کد N68796