روزنامه مصری خبر داد:

اعلام موضع "السیسی" درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری مصر تا چند روز دیگر

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه مصری اعلام کرد: ژنرال عبدالفتاح السیسی تا چند روز دیگر موضع نهایی خود را درباره نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، ژنرال "عبدالفتاح السیسی" رئیس کل نیروهای مسلح که همزمان معاون اول رئیس جمهور و وزیر دفاع این کشور نیز هست موضع خود درباره حضور در انتخابات ریاست جمهوری آتی را تا چند روز دیگر اعلام می کند.

این روزنامه با اشاره به اینکه اعلام موضع نهایی ژنرال السیسی درباره حضور در انتخابات بسیار نزدیک شده است، اعلام کرد: نتیجه همه پرسی قانون اساسی، استقبال مردم از همه پرسی و فشارهای برخی شخصیتهای ملی مسئله مهمی در تصمیم گیری ژنرال السیسی برای حضور در انتخابات است.

بنابراین گزارش، برخی گروههای کارشناسی نزدیک به ژنرال عبدالفتاح السیسی طی روزهای اخیر تدوین برنامه انتخاباتی برای حل مشکلات اساسی مصر را آغاز کرده اند که موضوعات بهداشتی و آموزشی در راس آن قرار دارد.