ندیمی:

قانون گذار نباید ازدواج را به یک تبادل اقتصادی تبدیل کند

مجلس

اینکه به مهریه به عنوان یک تجارت و کسب وکار نگاه می شود غلط است واین نوع نگاه منجر به تشکیل زندگی اقتصادی می گردد.

نماینده مردم لاهیجان تاکید کرد: قانون گذار نباید ازدواج را به یک تبادل اقتصادی تبدیل کند و ما به جای اینکه از خانواده حمایت کنیم در حال تغییر رویکرد هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا ندیمی نماینده مردم لاهیجان در موافقت با حذف عبارت «خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» در ماده 24 از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اظهار کرد: اینکه به مهریه به عنوان یک تجارت و کسب وکار نگاه می شود غلط است واین نوع نگاه منجر به تشکیل زندگی اقتصادی می گردد.

نماینده مردم لاهیجان با بیان اینکه حکومت باید شاخص را تعیین کند نه اشخاص را ابراز کرد: قانون گذار نباید ازدواج را به یک تبادل اقتصادی تبدیل کند و ما به جای اینکه از خانواده حمایت کنیم در حال تغییر رویکرد هستیم که این کار منجر به تغییر عملکرد نیز خواهد شد.

گفتنی است دولت و کمیسیون نیز با حذف عبارت « خسارت ناشی از کاهش ارزش پول» مخالفت کردند.

کد N68602