ظریف وارد عشق آباد شد

سیاست خارجی

سیزدهمین نشست وزرای امورخارجه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در روز دوشنبه به ریاست محمد جواد ظریف ریاست ایرانی و رشید مردوف ریاست طرف ترکمنی کمیسیون مشترک در عشق آباد برگزار خواهد شد.

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان صبح دوشنبه با هدف شرکت در سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان وارد عشق آباد شد و مورد استقبال رشید مردوف همتای ترکمنی خود قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سیزدهمین نشست وزرای امورخارجه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان در روز دوشنبه به ریاست محمد جواد ظریف ریاست ایرانی و رشید مردوف ریاست طرف ترکمنی کمیسیون مشترک در عشق آباد برگزار خواهد شد.

ظریف همچنین در حاشیه این اجلاس با تعدادی از مقامات ترکمنستان در خصوص توسعه روابط دو جانبه، گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی، تقویت همکاریهای چند جانبه و منطقه ای و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین دیدار و گفتگو خواهد کرد.

شایان ذکر است نشست مقدماتی سیزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان، عصر جمعه در عشق آباد با حضور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امورخارجه کشورمان برگزار شد.

کد N68408