معاون رئیس جمهور: 180هزار نامه در سفر خوزستان دریافت کردیم/ منشور کاروان تدبیر و امید را تنظیم کردیم

روزنامه ایران گفت وگویی با شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور درباره سفر های استانی انجام داده است.

 

*نقاط ضعف و قوت این سفرها را در قالب یک مطالعه علمی بررسی کردیم. براساس آسیب‌شناسی صورت گرفته پیشنهاد و راهکارهای عملی برای بهبود آن ارئه شد. علاوه بر این جلسات متعددی با برخی خبرگان و مجریان سفرهای استانی مقام معظم رهبری و در دولت‌های سازندگی و اصلاحات ترتیب دادیم و نتیجه آن را در قالب یک نوشتار درآوردیم. جلسات متعددی هم با دکتر روحانی و جمعی از همراهانشان داشتم. تمام این کارها و بررسی‌ها باعث شد تا بنیان‌های انجام این کار مستحکم شود.

*«منشور کاروان تدبیر و امید» را تنظیم کردیم که امیدواریم بتوانیم بزودی آن را منتشر کنیم. در این منشور بایدها و نبایدهای کاروان تدبیر و امید را برشمردیم و متناسب با آن نیز یک ساختار تعریف کردیم. از این رو ستاد کاروان تدبیر و امید با تصمیم‌ رئیس‌جمهوری و با مسئولیت معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تشکیل شد. در این ستاد تمام ارکان ستادی دولت، یعنی دفتر رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و مجموعه اطلاع‌رسانی دولت عضو هستند. این ستاد به طور منظم تشکیل جلسه داده و برنامه‌ریزی و هماهنگی بر هدایت و نظارت مربوط به همه مسائل کاروان تدبیر و امید را راهبری می‌کند.
*برای اصلاح برخی از عادات باید فرهنگ‌سازی شود. نمی‌خواهیم بگوییم به نظرات مردم توجه نمی‌کنیم، بلکه معتقدیم باید از روش‌هایی استفاده کرد که ضامن کرامت انسانی باشد.
تعداد زیادی که کارشان نگارش نامه به رئیس جمهوری و مقامات بود، نامه‌هایی مشابه را می‌نوشتند. آنها حول و حوش مکان‌هایی که احتمال حضور رئیس جمهوری بود، می‌آمدند و نامه می‌نوشتند و این نامه‌ها در اختیار مسئولان قرار می‌گرفت.
* بالغ بر 170 یا 180 هزار نامه دریافت کردیم. در حالی که دولت اطلاع‌رسانی کرده بود سامانه 111 در انتظار شنیدن سخنان مردم است. این موضوع ریشه در گذشته دارد که برخی از تقاضاها بدون هیچ بررسی، مورد توجه‌های خرد قرار می‌گرفته است و این فرهنگی را جا گذاشته که مناسب نیست. البته مکاتبات مردم دسته‌بندی می‌شود. آنهایی که مسائل خصوصی قابل اجرا و در چارچوب قوانین است، به دستگاه ذی‌ربطش ارجاع داده می‌شود. آنهایی که امکان قانونی ندارد، حداقل اطلاع‌رسانی می‌شود که انجام آن برای دولت مقدور نیست.

/212 27

کد N68287