با حضور وزیر امور خارجه

پیکر دیپلمات شهید ایران به تهران منتقل شد

کد N68279