الجزیره: عربستان هرگز متعرض ایران نشده است

ایران و عربستان

روزنامه الجزیره مدعی شد عربستان هیچگاه متعرض ایران نشده است که بخواهد از در آشتی با آن در آید.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه عربستانی الجزیره در مقاله تندی هرگونه ادعا مبنی بر دخالت عربستان در امور ایران و یا ضربه زدن این کشور به منافع ایران را رد کرده و مدعی شده است عربستان تا کنون هیچگاه متعرض ایران نشده و بلکه این ایران بوده است که همیشه به دنبال تضعیف این کشور و ضربه زدن به منافع ریاض بوده است.
این روزنامه نوشته است طرح درخواست آشتی با ایران تعجب برانگیز است. برخی فرهیختگان و جوانان ما این سوال را مطرح می کنند که چرا متعرض ایران می شویم و چرا با آن آشتی نمی کنیم ! چنین سخنی تعجب برانگیز است، زیرا ما هرگز متعرض ایران نشده ایم و به آن آسیبی نرسانده ایم و برای صدور ایده ها و افکار مان به این کشور تلاش نکرده ایم.
به گزارش خبرآنلاین انفجار در برابر سفارت ایران در بیروت و ترور دیپلمات ایرانی در یمن تازه ترین اقداماتی است که تحلیلگران عربستان را عامل آن می دانند.

4949

کد N68170