تصاویر دیدار رییس جمهوری با خانواده شهید و جانباز اهل تسنن