اندیشکده بروکینگز گزارش می‎دهد:

شش افسانه درباره توافق ژنو/ متوقف کردن برنامه هسته‎ای ایران امکان پذیر نیست