بیش از 60 درصد از مردم مونته نگرو به دولت این کشور اعتماد ندارند

بی اعتمادی مردم,دولت,مونته نگرو

بلگراد -ایرنا - تارنمای کمیسیون اروپا با استناد به نتیجه نظر سنجی صورت گرفته توسط این نهاد اروپایی اعلام کرد که 61 درصد از مردم مونته نگرو به فعالیت دولت این کشور برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفاهی شان اعتماد ندارند.

به گزارش ایرنا، نظرسنجی کمیسیون اروپا نشان می دهد که 41 درصد از مردم مونته نگرو بر این باورند که دولت این کشور برای رسیدگی به مشکلات سیاسی، اقتصادی، رفاهی و اجتماعی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است.

تحقیقات به عمل آمده از دولت های اروپایی حاکی از این است که مونته نگرو به لحاظ بی اعتماد بودن مردم نسبت به دولت در رده بیست ویکم کشورهای اروپایی قرار دارد و از لحاط اعتماد مردم به دولت، این کشور همراه با صربستان و ایسلند در رده 13 تا 15 جای دارد.

همچنین در سایت کمیسیون اروپا اشاره شده است که اعتماد مردم به دولت های مونته نگرو و صربستان در بین کشورهای بالکان غربی به رغم بحران های مالی و اقتصادی در جهان در سطح خوبی قرار دارند.

شهروندان مونته نگرو از نقطه نظر امور اقتصادی و رفاهی در وضعیت رضایت بخشی قرار ندارند و دولت پودگوریتسا به دلایل مشکلات اقتصادی که بیشتر کشورهای اروپایی با این مساله مواجه هستند، قادر به برطرف کردن تمامی مشکلات مردم نبوده است.

در این راستا نباید تلاش های دولت مونته نگرو برای بهبود وضعیت رفاهی مردم را نادیده گرفت.

دولت مونته نگرو که در صدر آن میلوجوکانوویچ قرار دارد در رابطه با رفع معضلات اقتصادی و رفاهی مردم اقدامات مهمی را از قبیل دعوت از سرمایه دارهای خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور انجام داده است.

به گفته مقامات مونته نگرو، انتظار می رود که اوضاع اقتصادی، رفاهی و اجتماعی این کشور نسبت به سال های گذشته در یکی دو سال آینده بهبود یابد.

پیوستن به اتحادیه اروپا، امید کشورهای بالکان غربی از جمله مونته نگرو برای بهبود وضعیت اقتصادی، مالی و رفاهی به شمار می رود که دولت های صربستان، مونته نگرو، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین در این جهت گام های بزرگی را برداشته اند.

خبر مبنی بر قرار گرفتن مونته نگرو در ردیف 68 از بین 178 کشور در فهرست ˈآزادی اقتصادی در جهانˈ که هر ساله از سوی صندوق آمریکایی هریتیچ ( Heritij ) انجام می شود، دلیلی بر حرکت های دولت پودگوریتسا برای بهبود اقتصادی کشور است.

مونته نگرو در سال 2012 میلادی در فهرست آزادی اقتصادی در جهان از بین 177 کشور، مقام هفتادمین را داشت.

گزارش رسانه های خبری مونته نگرو حاکی از این است که این کشور به لحاظ اوضاع اقتصادی در بین 43 کشور اروپایی مقام سی و یکم را دارد.

اروپام**2061**
کد N67914