حاشیه‌های دیدار مسئولان نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت با رهبرانقلاب؛

از پیامبر تدبیر و امید تا شعر ولایی یکی از روحانیون سنی!