ابراز خرسندی مسکو از ارسال کمک بشردوستانه به غزلانیه در حومه دمشق

آفریقا و خاورمیانه

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از ارسال کمکهای بشردوستانه و رسیدن آن به منطقه ای در حومه دمشق ابراز خرسندی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای از رسیدن کمکهای بشردوستانه به منطقه الغزلانیه در حومه دمشق برای اولین بار ابراز خرسندی کرد.

در این بیانیه آمده است: این بر اساس توافق روسیه با آمریکا در سیزده ژانویه بوده است. مسکو حامی کمکهای انسانی برای غیر نظامیان در سوریه است و از همه طرفهای تاثیرگذار بر گروههای مسلح می خواهد که آنها را راضی به فراهم آوردن شرایط مناسب برای ارسال کمکهای انسانی به نیازمندان کنند.

خاطرنشان می شود که منابع سوری از ارسال کمکهای انسانی به منطقه غزلانیه در حومه دمشق در 18 ژانویه خبر دادند.

این درحالی است که منابع روسی به محموله جدید کمکهای انسانی ملت روسیه برای ملت سوریه که صبح امروز به فرودگاه بین المللی دمشق رسید اشاره کردند.

این محموله کمکها شامل مواد غذایی، شیر خشک و برخی اقلام دیگر است.