نبیل قاووق:

تکفیری ها وبای بشریت هستند

آفریقا و خاورمیانه

معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان ضمن هشدار درباره خطرات فزاینده گروههای تکفیری آنها را به مثابه وبا توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیل قاووق اعلام کرد: تکفیری ها وبایی برای بشریت و انسانیت و شر مطلق برای همه لبنانی ها هستد زیرا آنها همه روستاها و مناطق متعلق به همه طوایف اعم از شیعی و سنی و مسیحی را هدف قرار می دهند.

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد: تکفیری ها خودروهای بمبگذاری شده و عاملان انتحاری را برای کشتن بی گناهان در بازارها و مدارس ارسال می کنند و هیچ تفاوتی میان انسان ها قائل نیستند و همه را می کشند چه در بقاع چه در طرابلس، بیروت و صیدا. این نیازمند موضع واحد از سوی همه لبنانی ها برای مقابله با خطر تکفیری هاست.

قاووق بیان کرد: واکنش به گروههای تفکیری از طریق تسریع در تشکیل دولت جامع که همه طرفها و طیف ها را در خود داشته باشد میسر می شود. همچنین مقابله با گروه های تکفیری وحشی و جنایتکار استراتژی ملی را طلب می کند.

وی افزود: تاخیر در تشکیل کابینه به نفع هشت مارس و جریان چهارده مارس نیست بلکه استفاده کننده نخست از این روند گروههای تکفیری که از منطقه ای به منطقه دیگر حرکت می کنند هستند. آنها در برخی مواضع از خودروهای بمبگذاری شده و موشک و در برخی موارد از عوامل انتحاری استفاده می کنند.

قاووق اظهار داشت: حزب الله و جنبش امل مایل به تشکیل کابینه است البته در راستای منافع ملی و نه از موضع ضعف. ما لحظه به لحظه به خطرات بزرگ نزدیکتر می شویم زیرا تکفیری ها مایل به شعله ور کردن آتش فتنه در لبنان هستند.