در انفجارهای بغداد ۶۸ نفر کشته و زخمی شدند

سیاسی

یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه «المنصوره» منفجر شد و در اثر آن ۶نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.

۷ انفجار پایتخت عراق را به لرزه درآورد و باعث کشته و زخمی شدن ۶۸ نفر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از براثا، در ۷ انفجار که مناطق مختلف بغداد را از بعد از ظهر تا شب گذشته به لرزه در آورد ۱۶ نفر کشته و ۵۲ نفر نیز زخمی شدند.

در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه «المنصوره» ۶نفر کشته و ۱۲ نفر زخمی شدند.

یک خودروی بمب گذاری شده دیگر در منطقه «الجامعه» منفجر شد و جان یک شهروند را گرفت و ۸نفر نیز زخمی شدند.

انفجار خودوری بمب گذاری شده در منطقه «الطویجی» ۳کشته و ۷ مجروح در پی داشت.

منطقه «العطیفیه» نیز شاهد انفجار یک خودروی بمب گذاری شده و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۹ نفر دیگر شد.

در همین حال، انفجار یک بمب در منطقه «العامریه» بغداد جان یک نفر را گرفت و ۵ نفر دیگر را زخمی کرد.

در تحولی دیگر، دو گلول خمپاره به منطقه «العدل» اصابت کرد و در اثر آن ۲ نفر کشته و ۷ نفر نیز زخمی شدند.

از طرف دیگر، در منطقه «النهضه» نیز یک خودروی بمب گذاری شده منفجر شد و  ۲ نفر کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.

کد N67079