سخنگوی وزارت خارجه:

دیپلمات ایرانی در صنعا به شهادت رسید

سیاست خارجی

وابسته اقتصادی سفارت ایران در صنعا امروز هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و پس از آن به بیمارستانی در نزدیکی سفارت ایران منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

«مرضیه افخم» سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دیپلمات ایرانی که امروز - شنبه - در یمن مورد حمله افراد نا‌شناس قرار گرفته بود، در اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است.

به گزارش ایلنا، «علی اصغر اسدی» وابسته اقتصادی سفارت ایران در صنعا امروز هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت و پس از آن به بیمارستانی در نزدیکی سفارت ایران منتقل شد.

بر اساس این گزارش، افراد مسلح قصد داشتند این دیپلمات را بربایند اما زمانی که با مقاومت محافظان وی رو به رو شدند، اقدام به شلیک به سمت این دیپلمات کردند.

وی از سه ناحیه مهم بدن هدف گلوله قرار گرفته و دچار خونریزی شدیدی شده بود.

این دیپلمات ایرانی هدف حمله شش فرد مسلح قرار گرفته بود.

کد N66790