حال دیپلمات ایرانی وخیم است

تسنیم نوشت:

 منابع خبری یمن گزارش دادند یک دیپلمات ایرانی هدف تیراندازی از سوی افراد ناشناس قرار گرفت و حال وی در بیمارستان وخیم است.

به گزارش خبرگزاری یمن، یک دیپلمات ایرانی امروز هدف تیراندازی از سوی افراد مسلح ناشناس در صنعا که قصد ربایش وی را داشتند، قرار گرفت.

یک منبع امنیتی یمن در این باره گفت که «علی اصغر اسدی» وابسته اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا هدف تیراندازی قرار گرفته است.

وی اشاره کرد که این دیپلمات ایرانی در حال حاضر به بیمارستان یمنی-آلمانی در نزدیکی سفارت ایران منتقل شده است اما حال وی وخیم است.

این منبع امنیتی یمن اظهار داشت که 6 فرد مسلح که احتمالا از تشکیلات القاعده بودند، سعی داشتند اسدی را در جنوب صنعا بربایند. وی با اشاره به اینکه اسدی مورد اصابت 3 گلوله در نواحی حساس بدن قرار گرفته است، افزود که حال وی وخیم است.

خبرگزاری یمن همچنین گزارش داد که افراد مسلح سعی داشتند این دیپلمات ایرانی را بربایند اما با مقاومت شدید محافظان وی روبرو شده و مجبور به تیراندازی شدند.

52261

کد N66630