تحولات تونس/

درگیری در استان قفصه/ 4 نماینده حزب النهضه استعفا کردند

آفریقا و خاورمیانه

درگیری نیروهای امنیتی و معترضان در استان قفصه و استعفای چهار نماینده حزب اسلامی النهضه از جمله خبرهای تونس به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، المیادین اعلام کرد که نیروهای امنیتی تونس با معترضان این کشور در منطقه القصر در استان قفصه درگیر شده اند.

خبر دیگر اینکه چهار نفر از نمایندگان حزب اسلامی النهضه از مجلس موسسان تونس استعفا کردند.

گفتنی است علی العریض نخست وزیر تونس هفته گذشته استعفای خود را تقدیم ریاست جمهوری این کشور کرد. وی در نتیجه اعتراضات مردمی که خواهان انحلال دولت بودند از سمت خود استعفا کرد.

در پی استعفای علی العریض، مهدی جمعه مامور تشکیل کابینه جدید در تونس شده است.