رسوایی کودک آزاری کشیشان/ واتیکان400 کشیش را اخراج کرد

خارجی واتیکان کودک آزاری,کشیشان کاتولیک ایتالیا,خبرگزاری آنسا

رم - ایرنا - ˈفدریکو لومباردیˈ سخنگوی واتیکان از خلع لباس 400 کشیش در سال های 2011 و 2012 خبر داد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا) با اشاره به اظهارات سخنگوی واتیکان در خصوص موارد خلع لباس کشیشان متهم به کودک آزاری در سال های 2011 و 2012 نوشت: واتیکان با ارایه این گزارش به کمیسیون حقوق کودکان سازمان ملل در ژنو قصد داشت به جهان نشان دهد که تا چه اندازه برای مقابله با درام کشیشان کودک آزار متعهد شده و فعالیت می کند.

سحنگوی واتیکان با تایید آمار منتشر شده ازسوی آسوشیتد پرس در خصوص خلع لباس 400 کشیش به اتهام کودک آزاری تصریح کرد : 300 کشیش در سال 2011 میلادی و 100 کشیش در سال 2012 اخراج شدند.

این داده ها نخستین آماری است که واتیکان پس از گذشت هشت سال و با وجود فشارهای کمیسیون حقوق کودکان سازمان ملل ارایه کرده است که خود حاکی از افزایش موارد کشیش های خلع لباس شده در سال های 2011 و 2012 نسبت به 170 کشیشی است که در سال های 2008 و 2009 اخراج شده بودند.

پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها نیز در نشستی با اشاره به رسوایی کودک آزاری کشیشان، از فساد اخلاقی در کلیسا ابراز شرمساری کرد و گفت: همه از این رسوایی ها آگاه هستند و من نمی خواهم به این موارد اشاره کنم.

وی افزود: ما به برخی از قربانیان این رسوایی مبالغ زیادی پرداخت کردیم که البته باید می پرداختیم این رسوایی ها موجب شرمساری کلیسا شده است.

گفتنی است که بندیکت شانزدهم (پاپ مستعفی) در دو سال آخر ماموریت خود اجازه استعفای 400 کشیش کودک آزار را صادرکرد که حاکی از تعهد او بر یکی از مسایل بحث برانگیز کلیسا در دوران معاصر محسوب می شود. وی قبل از پاپ شدن و پس از اینکه متوجه شد که اسقفها در بسیاری از موارد کودک آزاری از سوی کشیشان دستورات واتیکان را به اجرا نمی گذارند و به جای اخراج متهمین آنها را از کلیسایی به کلیسای دیگر منتقل می کنند و موارد را پنهان نگه می دارند، تدابیر مختلفی را اتخاذ کرد.

در اسناد منتشر شده از سوی آسوشیتدپرس، قدیمی ترین آمار موارد کودک آزاری کشیشان مربوط به سال 2005 می شود. در آن سال شورای ایمان واتیکان به ارایه داده های دقیق در باره کودک آزاری کشیشان پرداخت و پس از نخستین سالها و با محاکمه تعدادی از کشیشان، اوضاع در سال 2008 تغییر کرد. سالی که ˈراتزینگرˈ پاپ شد و به آمریکا سفر کرد جایی که شمار زیادی از شکایت ها علیه کشیش ها شده بود.

هیاتی از واتیکان روز پنجشنبه گذشته در برابر کمیته ای از سازمان ملل متحد در ژنو حاضر شدند و درباره علت مخفی نگهداشتن این مدارک و این که واتیکان برای پیشگیری از تکرار چنین وقایعی چه کرده، به سوالات پاسخ دادند.

پاپ بندیکت شانزدهم، در سال 2005 میلادی و هنگامی که اخبار تعدی جنسی گسترده کشیشان به کودکان برای نخستین بار علنی شده بود به عنوان دویست و شصت و پنجمین پاپ کلیسای کاتولیک سوگند یاد کرد.

واتیکان در سال 1990 به معاهده حقوق کودکان در سازمان ملل متحد پیوست اما از سال 1994 تا 2012 هیچ گزارشی از اقدامات این نهاد عالی مذهبی در ارتباط با حقوق کودکان به سازمان ملل متحد ارایه نشده بود.

اروپام ** 2171**1337
کد N66471