اتهامات تازه دادستان استانبول به سه وزیر کابینه اردوغان

ایرنا نوشت:

دادستان استانبول، سه وزیر سابق کابینه ˈرجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه را به دریافت 5/63 میلیون دلار رشوه متهم کرد.
روزنامه ˈجمهوریتˈ چاپ ترکیه نوشت: دادستان استانبول ˈظفر چاغلایانˈ، ˈ معمر گولرˈ و ˈ اگمن باغیشˈ وزرای سابق اقتصاد ، کشور و اتحادیه اروپا کابینه ترکیه را به دریافت 5/63 میلیون دلار رشوه متهم کرد.

دادستان استانبول در دادخواست خود همچنین خواستار خلع مصونیت سیاسی چهار وزیر مستعفی کابینه ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه شده است.

دادخواست دادستان استانبول در مورد خلع مصونیت سیاسی چاغلایان ، گولر، باغیش و ˈاردوغان بایراکتارˈ وزیر سابق محیط زیست و شهرسازی ترکیه در 504 صفحه تنظیم شده است .

در این دادخواست ، چاغلایان متهم به دریافت 52 میلیون دلار ، گولر 10 میلیون دلار و باغیش 5/1 میلیون دلار رشوه شده اند.

به نوشته روزنامه جمهوریت ، درخواست دادستان استانبول در مورد خلع مصونیت سیاسی چهار وزیر سابق کابینه اردوغان به وزارت دادگستری ترکیه ارسال شده است.

ˈبکر بوزداغˈ وزیر دادگستری ترکیه نیز با تایید وصول درخواست خلع مصونیت سیاسی این چهار وزیر سابق که در حال حاضر نماینده مجلس ملی ترکیه هستند، گفت : این درخواست را به نهاد نخست وزیری ترکیه ارسال خواهیم کرد.

طبق قوانین ترکیه درخواست لغو مصونیت های سیاسی نمایندگان مجلس این کشور در مرحله نخست به وزارت دادگستری و از طریق این وزارتخانه به نهاد نخست وزیری و از سوی این نهاد به رییس مجلس ترکیه ارسال می شود.

رییس مجلس ملی ترکیه پس از دریافت این درخواست در صورت صلاحدید آن را در صحن مجلس به رای گیری خواهد گذاشت.

ناظران آگاه سیاسی در ترکیه معتقدند که با در نظر گرفتن اینکه اکثریت نمایندگان مجلس ملی ترکیه را نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ در اختیار دارند ، امکان خلع مصونیت سیاسی چهار وزیر سابق کابینه آنکارا توسط مجلس بعید است.

49261

کد N66314