سخنگوی وزارت خارجه:

بیانیه کاخ سفید ملاک ارزیابی در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت بیانیه کاخ سفید برداشت یک سویه و یک جانبه ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و 1+5 می باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد که بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست.

به گزارش ایلنا، به دنبال انتشار بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید تحت عنوان خلاصه تفاهمات فنی در رابطه با اجرای برنامه عمل مشترک، از آنجا که برخی خبرگزاری ها از این بیانیه به عنوان انتشار توافقات غیررسمی اخیر یاد کرده اند،سخنگوی وزارت امور خارجه گفت بیانیه کاخ سفید برداشت یک سویه و یک جانبه ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و 1+5 می باشد و به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست.

 

کد N66058