وزیر اقتصاد در دیدار با رئیس سازمان پدافند غیر عامل:

باید اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی مقاوم کنیم

سیاست داخلی

در این جلسه مقرر شد به منظور پیگیری مسائل مربوط به پدافند غیر عامل در سطح وزارت‌خانه، اداره کل پدافند غیر عامل کماکان به فعالیت خود ادامه دهد.

سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار کرد: رویکرد ما در حوزه اقتصاد بحث اقتصاد مقاومتی است تا بتوانیم اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی مقاوم نماییم.

در این دیدار که تنی چند از معاونین این دو دستگاه حضور داشتند، در ابتدا سردار جلالی تاریخچه و سوابق تشکیل سازمان از سال 82 تاکنون و ماموریت‌ها و وظایفی که پدافند غیر عامل در دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌کند را ارائه کرد.

در ادامه جلسه درباره مسائلی از جمله: ارائه تصویر مشخصی از تهدیدات امروز کشور ازجمله تهدیدهای اقتصادی که به شکل جنگ اقتصادی و در قالب تحریم‌ها کلیه مولفه‌های قدرت اقتصادی کشور را هدف قرار داده است؛ تهدیدهای مربوط به فضای مجازی و مبتنی بر فناوری اطلاعات، ارتباطات و زیرساخت‌های کشور که از این فناوری استفاده می‌نمایند خصوصاً در حوزه اقتصاد و نظام پولی و مالی کشور؛ تشکیل قرارگاه پدافند اقتصادی و پیگیری سه محور: اداره داخلی کشور، امور مردم، تامین نیازهای ضروری و اصلی آنان و اجراییات مربوط به آن با رویکرد اصلاح الگوی مصرف و فرهنگ سازی؛ تحرک لازم در حوزه خارجی که کاهش فشارها بر اقتصاد با محوریت وزارت امور خارجه را دنبال می‌نماید و صنعت و تولید داخل که رویکرد آن تأکید بر تولید و توان داخلی است و محور آن وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت کشورمی‌باشد؛ اتخاذ رویکردی راهبردی و ساماندهی جامع دفاع اقتصادی همه بخش‌های اقتصادی با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در مقابل جنگ اقتصادی به صورت منسجم، یک پارچه و مدیریت و هدایت آن؛ ساماندهی و اداره ساختار اقتصادی کشور بر اساس تئوری اقتصاد مقاومتی و الزامات آن از جمله رشد محوری، مردم محوری و استحکام درونی؛ دنبال کردن مبحث اقتصاد مقاومتی و استحکام اقتصاد کشوردر مقابل تهدیدات خارجی با دنبال نمودن دو برنامه، کوتاه مدت شامل مباحث مربوط به تنظیم بازار و تامین نیازهای مردم و برنامه بلند مدت با رویکرد؛ تداوم و رفع تحریم‌ها و گشایش فضای اقتصادی و افزایش درآمدها تحت عنوان تهدید با توجه به سوق کشور به سمت واردات بیشتر و آسیب پذیری اقتصادی، بحث و تبادل نظر انجام شد.

در پایان مقرر شد به منظور پیگیری مسائل مربوط به پدافند غیر عامل در سطح وزارت‌خانه، اداره کل پدافند غیر عامل کماکان به فعالیت خود ادامه دهد.

کد N65864