گزارش جدید آژانس درباره ایران منشر شد

نظارت بر توافق ژنو ۶ میلیون یورو هزینه دارد

سیاسی

یوکیا آمانو در این گزارش چهار صفحه‌ای با اشاره به توافقی که ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ بین ایران و گروه ۱+۵ در ژنو صورت گرفت، اعلام کرد که در این توافق، آژانس مسئول راستی آزمایی اقدام‌های هسته‌ای ایران تعیین شده است.

گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره نظارت و راستی آزمایی فعالیت هسته‌ای ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک، شب گذشته منتشر شد.

به گزارش ایلنا، یوکیا آمانو در این گزارش چهار صفحه‌ای با اشاره به توافقی که ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ بین ایران و گروه ۱+۵ در ژنو صورت گرفت، اعلام کرد که در این توافق، آژانس مسئول راستی آزمایی اقدام‌های هسته‌ای ایران تعیین شده است.

آمانو با اشاره به نامه مشترک ۱۳ ژانویه ایران و شش کشور که در آن از آژانس درخواست شده تا فعالیت‌های نظارت و راستی آزمایی ضروری در ارتباط با برنامه اقدام را اتخاذ کند، تشکیل نشست شورای حکام در تاریخ ۲۴ ژانویه را به دلیل مشورت با اعضا در این رابطه را درخواست و اعلام کرده است.

در بخش دیگر این گزارش با فهرست کردن اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو، اعلام شده است که آژانس در جریان مشورت‌های بین ایران و گروه ۱+۵ برای اجرای اقدامات اولیه بوده است.

آمانو درباره تبعات مالی افزایش فعالیت‌های آژانس به واسطه اجرای توافق ژنو اعلام کرده است که برای اجرای ۶ ماهه، حدود ۶ میلیون یورو نیازاست که نیم میلیون آن از طریق جابه جایی فعالیت‌ها امکان دارد.

وی همچنین از شورای حکام درخواست کرده که اتخاذ اقدامات توسط آژانس در رابطه با برنامه اقدام مشترک را تایید کند.

آمانو درباره گزارش دهی نیز اعلام کرده که علاوه بر گزارش‌های فصلی، آژانس به صورت ماهانه، شورا را از اجرای فعالیت‌های راستی آزمایی در رابطه با برنامه اقدام مطلع خواهد کرد.

کد N65756