نخست وزیراسپانیا سری جدیدی از اصلاحات رابرای بهبود اقتصادی اعلام کرد

اصلاحات,اسپانیا,رشد اقتصادی

مادرید- ایرنا- ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر اسپانیا ، تعهد اصلاحاتی دولت را تمدید کرده واعلام کرد که درماه آوریل سال جاری، طرح جدید ملی اصلاحات برای تقویت بهبود اقتصادی وتضمین رشد آینده اقتصادی اسپانیا را معرفی خواهد کرد.

به گزارش ایرنا وبه نقل ازروزنامه ال پاییس، راخوی درکنفرانس مطبوعاتی روز جمعه خود با ˈخوسه مانوئل دورائو باروسوˈ رئیس کمیسیون اروپا درکاخ نخست وزیری ˈموکلواˈ درمادرید ادامه داد که تمامی این اصلاحات، یک هدف اساسی دارند که ایجاد موقعیت کاری است.

راخوی افزود: بیکاری درحال کاهش است اما هنوز کارهای بسیاری برای انجام دادن باقی مانده است .ما همان اعتقاد ، همان اشتیاق و همان آرزوها برای اینکه کارهای ما به مقصد خوبی برسند را داریم .

نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که در بین اصلاحاتی که در ماه های آینده اعمال خواهد کرد می شود به لزوم تعمیق دردیسیپلین مالیاتی از طریق آغاز به کار یک قدرت مالیاتی مستقل وایجاد یک مرکز اطلاعات برای جلوگیری از پراکنده شدن منابع اطلاعات عمومی در زمینه بودجه ، مالی و اقتصادی اشاره نمود .

وی همچنین متعهد شد که اصلاح سیستم مالیاتی را تصویب کند تا که با تسهیل دادن بیشتر آن، کفایت درآمد ها را تضمین کند وتوسعه اقتصادی، اتحاد بازار و بی طرفی مالیاتی را ترویج دهد .

به گفته راخوی، دولت همچنین، مالیات خانواده ها ومعلولین را بهبود خواهد داد و اقداماتی برای متحرک کردن پس اندازها را معرفی خواهد کرد .

طرح ملی اصلاحات همچنین شامل بررسی مدل تامین مالی ایالت ها افزون بر تعمیق اصلاحات دفاتر دولتی خواهد بود. راخوی همچنین یاد آوری کرد که در سال جاری ، قانون جدا سازی میزان حقوق ها وقیمت ها ازمیزان تورم ، اجرا خواهد شد واقدامات جدیدی برای تشویق ایجاد کار وجود خواهند داشت .

دورائو باروسو ازسوی خود ضمن تبریک به شهروندان اسپانیا به دلیل کوشش ها برای پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که مردم اسپانیا بتوانند به زودی ، اثرات مثبت بهبود اخیر اقتصاد کلان واعتماد بازارها را احساس کنند .

رئیس کمیسیون اروپا افزود:بحران اقتصادی هنوز پایان نیافته وباید به کارها ادامه داد زیرا بهبود ها ، تدریجی خواهد بود وامیدوارم که اثرات ، به زودی احساس شوند هرچند که نخستین نشانه های بهبودی را می شود دید .

در این رابطه ، این سیاستمدار پرتغالی به بهبود های متعددی ازجمله رشد تولیدات ناخالص داخلی ومیزان صادرات افزون برکاهش میزان ریسک اقتصادی در بازارهای مالی وافزایش میزان اعتماد بازارها اشاره کرد .

وی به رغم این بهبود ها، تاکید کرد که نباید نرخ بالا وغیر قابل قبول بیکاری مخصوصا درجوانان را فراموش نمود. دورائو باروسو دراین زمینه اشاره کرد که مقابله با بیکاری جوانان، یکی ازاولویت های اسپانیا بوده وهست و در این رابطه ، این کشور ازتمامی حمایت کمیسیون برخوردار خواهد بود .

اروپام **1234**536
کد N65466