الریاض: کشورهای عربی با ایران و ترکیه اتحادیه تشکیل دهند

شورای همکاری خلیج فارس,خلیج فارس

روزنامه الریاض پیشنهاد تشکیل اتحادیه کشورهای عربی و اسلامی خلیج فارس را با الهام گرفتن از اتحادیه اروپا مطرح کرده است.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه عربستانی الریاض در مقاله ای این سوال را مطرح کرده است که آیا اوضاع فعلی به گونه ای تغییر خواهد کرد که به دور از هرگونه گرایش قومیتی عربها و ایرانیان و ترکها از فرصت هایی نظیر جغرافیا و دین و تاریخ مشترک به عنوان فرصتی برای برقراری روابط جدید استفاده کنند ؟

این روزنامه سپس این سوال دیگر را مطرح می کند که آیا می توان امید داشت که کشورهای عربی و اسلامی حوزه خلیج فارس از الگوی اتحادیه اروپا استفاده کرده و یک اتحادیه تشکیل دهند؟

الریاض حتی ایران و ترکیه را نیز در داخل این اتحادیه دیده و تاکید می کند طرحی که در حوزه اقتصادی به اجرا درآید و با الگو قرار دادن اتحادیه اروپا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و مصر و عراق و ترکیه و ایران را شامل شود؟

این روزنامه می نویسد همانگونه که اروپا با اتکا به این روش توانست از عصر کلیسا و جنگ های داخلی عبور کند و به جهانی متمایز دست یابد و تمدنی را مبتنی بر سنن و فرهنگ و معماری خود به دیگر مناطق جهان عرضه کند کشورهای فوق الذکر نیز می توانند همینگونه عمل کنند.

الریاض ضعف اعراب نسبت به ایران و ترکیه و وجود عقده های ناشی از حکومت اعراب بر ایرانیان و عثمانیان بر اعراب در دو مقطع تاریخی را از عوامل بازدارنده این طرح می داند.

4949

کد N65427