انتقاد سازمان ملل از مخفی‌کاری واتیکان

سازمان ملل,مسیحیت,واتیکان,مجامع‌جهانی

همشهری آنلاین: یک کارگروه حقوق بشری سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد کلیسای کاتولیک باید در برخورد با موارد سوءاستفاده جنسی کشیشان از کودکان شفاف‌تر عمل کند و مجازات متناسبی برای آنها در نظر بگیرد.

جهان > مجامع‌جهانی- همشهری آنلاین:
یک کارگروه حقوق بشری سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد کلیسای کاتولیک باید در برخورد با موارد سوءاستفاده جنسی کشیشان از کودکان شفاف‌تر عمل کند و مجازات متناسبی برای آنها در نظر بگیرد.

خبرگزاری آلمان از ژنو گزارش داد، زیر سوال رفتن واتیکان ناشی از خیزش موج پرونده‌های سوءاستفاده جنسی روحانیون کاتولیک در سال‌های اخیر است.

بیش از 4000 پرونده سوءاستفاده جنسی از کودکان علیه کشیشان کاتولیک در دهه اخیر مطرح شده است.

سارا دو یزوس اویدو فیرو (Sara De Jesus Oviedo Fierro)، معاون رییس کمیته سازمان ملل از واتیکان درخواست کرده جزییات بیشتری درباره این پرونده‌ها ارایه دهد و جبران خسارت را مطابق درخواست‌های پیشین این نهاد سازمان ملل انجام دهد.

وی گفت: مجازات‌های در نظر گرفته شده، هیچگاه بازتابی از حجم یا گستره خلاف‌ها نبوده است.

واتیکان در بیانیه مکتوبی برای این کمیته در ماه دسامبر اعلام کرده بود که مسئول کلیساها یا کارکنانش در دیگر کشورها نیست؛ همچنین هیچ جزییاتی درباره جرایم و چگونگی برخورد با آنها که این کمیته 18 نفری درخواست کرده بود، ارایه نداده است.