در گفتگویی مطرح شد؛

اعلام آمادگی سعد الحریری برای تشکیل ائتلاف دولتی با حزب الله لبنان

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جریان المستقبل لبنان در اظهاراتی جدید بر خلاف مواضع پیشین خود، برای مشارکت در دولت ائتلافی با حضور حزب الله لبنان اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سعد الحریری" رئیس جریان المستقبل لبنان برای مشارکت در دولت ائتلافی جدی با حضور حزب الله لبنان اعلام آمادگی کرد.

وی در این اظهارات حزب الله را یک حزب سیاسی لبنانی دانست و درباره تشکیل دولت جدید ابراز خوشبینی کرد.

حریری که با رویترز گفتگو می کرد درباره تشکیل دولت جدید لبنان با ائتلاف حزب الله، افزود: ما به این مسئله خوشبین هستیم و وقوع آن برای لبنان و ثبات کشور مفید است.

مواضع جدید حریری در حالی مطرح شده که وی همواره طی ماههای اخیر ائتلاف دوباره با حزب الله لبنان را غیر ممکن عنوان کرده بود.