سخنگوی وزارت خارجه کشورمان:

کاخ سفید برداشتی یکسویه از توافقات غیررسمی منتشر کرده است

ایران,سخنگوی وزارت خارجه,مرضیه افخم,هسته‌ای,مذاکرات ژنو,سیاست‌خارجی,1 5,مذاکرات

همشهری آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، بیانیه کاخ سفید را برداشت یک سویه و یک جانبه‌ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و ۱+۵ توصیف کرد.

ایران > سیاست‌خارجی- همشهری آنلاین:
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، بیانیه کاخ سفید را برداشت یک سویه و یک جانبه‌ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و ۱+۵ توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، مرضیه افخم به دنبال انتشار بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید تحت عنوان خلاصه تفاهمات فنی در رابطه با اجرای برنامه عمل مشترک، از آن‌جا که برخی خبرگزاری‌ها از این بیانیه به عنوان انتشار توافقات غیررسمی اخیر یاد کرده‌اند، گفت:

بیانیه کاخ سفید برداشت یک سویه و یک جانبه‌ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و 1+5 می‌باشد و به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست.