کارشناس آذری: ملت ایران برنده نخست لغو تحریم ها است

باکو,ایران,ژنو

باکو- ایرنا – ˈمطلم رحیملیˈ معاون حزب ˈعدالتˈ جمهوری آذربایجان درباره توافقات اخیر ژنو و لغو تحریم های چندین ساله علیه ایران گفت : برنده نخست لغو تحریم ها ملت ایران است.

این مقام حزب عدالت جمهوری آذربایجان در مصاحبه با نشریه اسلام گرای ˈنبضˈ با یاد آوری اینکه لغو تحریم ها علیه تهران فقط یک طرف برنده ندارد، افزود :ˈ کشورهای لغو کننده تحریم ها نیز از این اقدام سود خواهند برد، زیرا قیمت نفت در بازارهای جهانی به حد کافی گران است و این مساله تاثیر خود را بر اقتصاد آمریکا و غرب نشان داده استˈ.

رحیملی تصریح کرد:آمریکا و کشورهای غرب قادر به کنترل مسایل ناشی از افزایش قیمت نفت نیستند ، از این رو تلاش می کنند قیمت آن را در بازارهای جهانی کاهش دهند و این نیز صرفا با افزایش عرضه نفت در بازارهای جهانی امکان پذیر خواهد شد.

وی در ادامه پیش بینی کرد که با لغو تحریم ها علیه ایران و عرضه حجم بیشتری از نفت از سوی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای جهان، قیمت نفت بطور چشمگیر کاهش یابد.

این کارشناس آذری با اشاره به این که ایران موفق شده است، اقتصاد خود را روی بخش غیر نفت بنا کند، افزود: هرچند این موضوع بطور کامل اتفاق نیفتاده و با ادامه تحریم ها، اقتصاد ایران ولو بطور نسبی تحت تاثیر قرار می گیرد. لیکن عرضه نفت از سوی ایران در بازارهای جهان، نفس تازه ای به اقتصاد ایران خواهد دمید.

خاورم*1206*1917
کد N65255