راه منطقی برقراری ثبات در منطقه، درک پیام آشکار ایران

سیاست خارجی,خاورمیانه

تهران-ایرنا- وزیر امور خارجه در جریان سفر منطقه ای بر ضرورت گفت و گو، مفاهمه و مقابله با فرقه گرایی، تروریسم و افراط گری تاکید کرد واز آمادگی ایران برای رسیدن به آرامش وثبات درخارومیانه گفت اما باید دید سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی این پیام ایران را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نفی خشونت، مبارزه با افراطی گری و فرقه گرایی از مهمترین شعارهای دولت وتدبیر وامید از زمان روی کار آمدن بوده است.

رییس جمهوری در جریان سفر مهر ماه خود به سازمان ملل متحد پیشنهاد جهان عاری از خشونت را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد که این پیشنهاد با رای قاطع اعضا به تصویب رسید. با این حال تحقق عملی این شعارها در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی از اهمیت بیشری برخوردار است.

منطقه خاورمیانه گرچه از دیرباز گرفتار خشونت و افراطی گری بوده است، اما در سال های اخیر خشونت، فرقه گرایی و تروریسم، گردابی به وجود آورده که اگر فکر عاجلی برای آن نشود تمام منطقه را در کام خود فروخواهد برد و برون رفت از آن به راحتی میسر نخواهد بود.

در حال حاضر سوریه بیش از سه سال است درگیر جنگی شده که نتیجه آن کشته شدن بیش از 120 هزار سوری و آواره شدن میلیون شهروند این کشور بوده است.

عراق حدود یک دهه درگیر خشونت است و در شرایطی که به نظر می رسید آرامش به این کشور باز می گردد، گروه های تکفیری دور جدید نزاع و خشونت در این کشور را آغاز کرده اند، یا لبنان به گفته یکی از خبرنگاران شاغل در این کشور حداقل هر دو هفته یکبار شاهد یک انفجار تروریستی است.

کشورهای دیگر هم اگر چه ممکن است وضعیت حادی همچون این کشورها نداشته باشند، اما می توانند تصور چنین شرایطی را برای خود نیز داشته باشند و به نظر می رسد هیچ کدام از این کشورها به تنهایی قادر به مقابله با این آتش خانمان سوز نیستند و این آتش می رود که سایر کشورهای منطقه را هم در خود فروبرد. از این رو همفکری، تعامل و همکاری منطقه ای و بین المللی بیش ازهر زمان دیگر ضروری به نظر می رسد.

دستگاه دیپلماسی به ریاست محمد جواد ظریف طی ماه های گذشته با درک اهمیت این موضوع دستور کار اصلی منطقه ای خود را مقابله با خشونت، فرقه گرایی و افراطی گری و ترغیب کشورها به همراه در این مبارزه، تعریف کرده است.

در همین زمینه، گفت و گو و بهبود روابط با همسایگان و کشورهای منطقه همواره مورد تاکید مسوولین جمهوری اسلامی بوده و وزیر امور خارجه به منظور تحقق بخشی به این هدف هفته گذشته سفر دیپلماتیک خود را از روز یکشنبه با سفر به لبنان آغاز کرد.

در این سفرمحمد جواد ظریف با صدای رسا نظر جمهوری اسلامی را درباره ضرورت مبارزه هماهنگ با فرقه گرایی و خشونت در منطقه اعلام کرد و تصریح کرد که در صورتی که فکری برای این شرایط نشود، آتش بحران دامن سایر کشورها و به ویژه حامیان گروه های تروریستی را هم خواهد گرفت وجمهوری اسلامی آماده هر گونه همکاری در این زمینه است.

وزیر امور خارجه چه در دیدارهای متعدد خود با مقامات لبنان، عراق، اردن،سوریه و روسیه و چه در جریان کنفرانس های مطبوعاتی مشترک با وزیران امور خارجه لبنان، عراق و روسیه بر گفت و گو و مفاهمه و ضرورت بهره گیری از راه های مسالمت آمیز برای حل بحران های موجود در منطقه تصریح کرد.

عملکرد جمهوری اسلامی هم در همواره در همین راستا بوده است؛ حداقل طی چند ماه اخیر جمهوری اسلامی در جلوگیری از بروز یک جنگ خانمان سوز در سوریه همکاری موثری داشته و سایه جنگ را از منطقه دور کرده است.

ایران هنوز هم ˈجزیره ثبات در منطقه ناآرام خاورمیانه استˈ؛ کشوری که به واسطه داشتن ظرفیت های انسانی، طبیعی، ژئوپلتیک و مدیریت سیاسی، هم قدرت طبیعی و هم قدرت سیاسی منطقه است و هیچ کس نمی تواند نقش، نفوذ و تاثیرگذاری منطقه ای و حتی بین المللی جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیرد.

جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق سیاست اصولی خود خواهان رفع مسالمت آمیز بحران های منطقه ای، دست همکاری خود را دراز کرده است. حال باید دید آیا سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی هم این پیام را دریافت کرده اند یا با طرح تقاضاها و خواسته های غیرمنطقی، منطقه را از ایفای نقش سازنده جمهوری اسلامی بی نصیب می گذارند.

سیام(5)**2021**1535
کد N64892