یک منبع آگاه خبر داد:

دیدار مقامات دیپلماتیک ایران و بحرین در کویت

سیاست خارجی

یک منبع آگاه در کویت از گفتگوی وزیر مشاور در امور خارجی بحرین و معاون وزیر امور خارجه ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غانم ابوالعینین و حسین امیر عبداللهیان در حاشیه نشست بررسی اوضاع انسانی سوریه در کویت با یکدیگر دقایقی گفتگو کردند.

هنوز هیچگونه جزئیاتی از این دیدار منتشر نشده است.

سطح روابط تهران در بحرین به دلیل اوضاع در بحرین کماکان در حد کاردار است.