کاخ سفید:

آژانس مسئول اصلی نظارت بر اجرای توافق ژنو توسط ایران است

ایران در جهان

کاخ سفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی مسئولیت کامل نظارت بر اجرای توافق ژنو توسط ایران را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ایتارتاس، کاخ سفید با صدور بیانیه ای درباره روند اجرای توافق ژنو توسط ایران اظهار نظر کرد.

در بیانیه کاخ سفید با اشاره به اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) مسئول اصلی نظارت بر روند اجرای توافق ژنو از سوی ایران است، آمده است: اتحادیه اروپا و گروه 1+5 و ایران کمیته مشترکی را برای همکاری با آزانس در زمینه اجرای توافق ژنو تشکیل خواهند داد.

کاخ سفید هدف از تشکیل این کمیته را از بین نگرانی ها درباره اجرای توافقات ژنو درباره موضوع هسته ای ایران دانسته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: براساس طرح مشترک توافق شده، بازرسان آژانس می توانند به طور روزانه از تاسیسات فوردو و نظنز و به صورت ماهانه از تاسیسات اراک بازدید داشته باشند.