بازرسان آژانس نهم بهمن ماه برای بازدید از معدن گچین به ایران می آیند

هسته ای,آژانس

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدید از معدن گچین براساس بیانیه تهران (تفاهم نامه 20 آبان ماه جاری میان ایران و آژانس) نهم بهمن ماه به تهران سفر می کنند.

بهروز کمالوندی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، افزود: بازدید از معدن گچین براساس تفاهم نامه میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین الملللی انرژی اتمی انجام می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره گام دوم اجرای تفاهم نامه اظهارداشت: هنوز دستور کار مذاکرات ایران و آزانس که قرار است 19 بهمن ماه در تهران برای گام دوم بیانیه تهران انجام شود، مشخص نیست.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی یادآور شد: بازدید از کارخانه آب سنگین اراک جزو گام اول بود که انجام شد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز از آن رضایت داشت.

وی تصریح کرد: قرار است دوره گام ها سه ماهه باشد که دوره گام نخست که از 20 آبان براساس تفاهم نامه آغاز شده است که دهه دوم بهمن ماه روزهای پایان گام اول است و قرار است 6 موضوع یادشده در تفاهم نامه تهران نهایی شود.

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی و یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز 20 آبان ماه در تهران بیانیه مشترکی را با عنوان «چهارچوب همکاری» به همراه یک ضمیمه 6بندی امضا کردند که براساس آن بازرسان آژانس اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین اراک و معدن گچین را در بندرعباس اجازه یافتند.

ادامه دارد...

سیام 1572**1336
کد N64407