جان کری:

ائتلاف مخالفان سوری در نشست ژنو۲ شرکت کند

سیاسی

جان کری طی سخنانی با تاکید بر این‌که مخالفان سوری باید درباره فرد مورد نظر برای ریاست انتقالی به توافق برسند٬ گفت که ائتلاف مخالفان باید در نشست ژنو۲ شرکت کند.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا خواستار حضور ائتلاف مخالفان سوری در نشست ژنو۲ شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جان کری طی سخنانی با تاکید بر این‌که مخالفان سوری باید درباره فرد مورد نظر برای ریاست انتقالی به توافق برسند٬ گفت که ائتلاف مخالفان باید در نشست ژنو۲ شرکت کند.

وی افزود که سرنوشت سوریه باید توسط مردم این کشور تعیین شود.

کد N64205