سیاست های نژاد پرستانه فرانسه در اخراج هزاران پناه جوی رومانیایی

اروپا,فرانسه

همشهری آنلاین: دولت فرانسه درسال گذشته میلادی حدود۲۰هزار پناهجو را از این کشور اخراج کرده که این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
دولت فرانسه درسال گذشته میلادی حدود۲۰هزار پناهجو را از این کشور اخراج کرده که این تعداد نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش ایرنا،رادیو فرانسه با رکورد دارخواندن تعداد پناه جویان اخراجی از فرانسه به نقل از لیگ حقوق بشر فرانسه و مرکز اروپایی حقوق کولی ها، اعلام کرد : 165 اردوگاه از400 اردوگاه پناه جویان کولی مستقر در فرانسه تخلیه و 19هزار و 380 نفر از آنان توسط دولت اخراج شده اند.

این درحالی است که پیشتر درسال های 2012 و 2011 میلادی به ترتیب 9هزار و 404 و هشت هزار و 455 پناه جو کولی از فرانسه اخراج شده بودند.

آغازسیاست اخراج پناه جویان رومانیایی و بلغاری تبار توسط فرانسه در سال 2010میلادی اعتراض گسترده اتحادیه اروپا و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت .

این اعتراض ها تا آنجا پیش رفت که خانم ˈویویان ردینگˈ کمیسرعالی اتحادیه اروپا در امورعدالت، تهاجم نیروهای پلیس فرانسه به اردوگاه پناه جویان رومانیایی و اخراج سریع آنان از خاک فرانسه را به سیاست های نژادپرستانه آلمان نازی تشبیه کرده بود.

امروزاین سیاست مغایر با حقوق بشر درحالی در فرانسه ادامه می یابد که دولت سوسیالیست فرانسه پیشتر آغاز این سیاست را توسط دولت راستگرای قبلی به باد انتقاد گرفته و سیاستˈ بیگانه ستیزیˈدولت ˈنیکلا سارکوزیˈ را محکوم می کرد. دولت فعلی فرانسه پیشتر وعده داده بود که تلاش خواهد کرد در برخورد با پناه جویان رومانیایی تبارˈعدالتˈ داشته باشد.

پیوستن رومانی به اتحادیه اروپا سبب شده که شمار قابل توجهی از شهروندان این کشور به راحتی بتوانند به فرانسه و برخی کشورهای اروپایی تردد کنند.