سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی:

انتقال سلاح های شیمیایی سوریه ژوئن به پایان خواهد رسید

آفریقا و خاورمیانه

سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی "opcw" از پایان انتقال سلاح های شیمیایی سوریه در ماه ژوئن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المرده، سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی "opcw" اعلام کرد که انتقال سلاح های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور در ماه ژوئن به پایان خواهد رسید.

نخستین مرحله عملیات انتقال سلاح های شیمیایی سوریه 17 دی در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. تجهیزات حمل و انتقال این سلاح ها به شدت از لحاظ امنیتی تحت کنترل قرار دارند.

سلاح های شیمیایی سوریه قرار است به روش تجزیه ای و در آب های بین المللی و با کمک کشتی های آمریکایی نابود شوند.