در هفته آتی؛

رحمانی فضلی به کمیسیون قضایی می‌رود

مجلس

طرح جرم سیاسی این هفته در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در هفته آتی به کمیسیون قضایی و حقوقی حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح جرم سیاسی این هفته در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد و تشدید جرایم خشونت‌بار نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز روز سه‌شنبه برای پاسخگویی به سوال علی ایرانپور نماینده مبارکه در کمیسیون قضایی حضور پیدا می‌کند.

کد N63520