در هفته آتی صورت می‌گیرد:

حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه در کمیسیون امنیت ملی

مجلس

طرح ارزیابی زیست محیطی ایران در کارگروه امنیت، لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی در کارگروه روابط خارجی، طرح یک فوریتی حمایت از مالکیت صنعتی در کارگروه روابط خارجی و همچنین تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه در کارگروه بسیج این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

فرمانده نیروی زمینی سپاه برای ارائه گزارش به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه برای ارائه گزارش در کارگروه دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر می‌شود.

همچنین طرح ارزیابی زیست محیطی ایران در کارگروه امنیت، لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی در کارگروه روابط خارجی، طرح یک فوریتی حمایت از مالکیت صنعتی در کارگروه روابط خارجی و همچنین تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه در کارگروه بسیج این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

کد N63503