یک هیئت بزرگ تجاری فرانسه به ایران می آید

ایران در جهان

یک خبرگزاری غربی از عزیمت هیئتی متشکل از نمایندگان شرکت های بزرگ فرانسه به ایران در ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس این هیئت که از نمایندگان بزرگترین شرکت های فرانسوی تشکیل شده، هدف از این سفر را گسترش مناسبات بین ایران و غرب عنوان کرد.

طبق توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 در ژنو، قرار است در ازای محدود شدن فعالیت هسته ای ایران، تحریم های ضدایرانی غرب به تدریج کاهش یابد. از این رو نمایندگان شرکت های فرانسوی با هدف یافتن فرصت برای حضور در بازار ایران به این کشور سفر می کنند.

به گفته "پیر گاتاز" رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه این سفر طی روزهای دوم تا پنجم فوریه (سیزدهم تا شانزدهم بهمن) انجام می گیرد. گاتاز از بیان اسامی شرکت هایی که در این هیئت حضور دارند، خودداری کرد اما برخی منابع از نمایندگان شرکت های جی دی اف سوئز، آلستوم، وولیا انوایرومنت و سافران به عنوان شماری از اعضای این هیئت نام می برند.