وزارت فرهنگ فرانسه از دادن سمتی به معشوقه اولاند صرف‌نظر کرد

کد N63367