در دیدار لاوروف و ظریف تاکید شد؛

حل مسائل منطقه مشارکت ایران و روسیه را لازم دارد