95 درصد شرکت‌کنندگان به قانون اساسی جدید مصر رای مثبت داده‌اند

کد N63109