انتقاد رییس جمهوری تاجیکستان از نظام بانکی کشورش

تاجیکستان,بانک ملی

دوشنبه - ایرنا - «امام علی رحمان» رییس جمهوری تاجیکستان از بانک های این کشور به دلیل آنچه ناکامی در جلب سرمایه گذاری و مطابقت نداشتن سیستم مالی کشور با معیارهای بین المللی نامید، انتقاد کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری های «آسیاپلوس» و «آزادی» تاجیکستان، وی در نشست سالانه حکومتی مشخصا از بانک ملی تاجیکستان نام برد و از سیاست های این بانک که منجر به افزایش مطالبات بانک ملی تاجیکستان شد، انتقاد کرد.

رسانه های تاجیکستان در هفته های اخیر بارها عملکرد بانک ملی تاجیکستان را به دلیل ارتباطات حساسیت برانگیز با میلیاردر ایرانی تحت فشار قرار داده اند.

رییس جمهوری تاجیکستان در این نشست همچنین از «عبدالجبار شیرین اف» رییس بانک ملی این کشور به خاطر تلاش ناکافی این نهاد مالی در جلب سرمایه گذاری و مطابقت نداشتن با معیارهای بین المللی انتقاد کرد.

رحمان با اشاره به فعالیت های دیگر بانک های این کشور نیز ابراز نارضایتی کرد و خواستار آن شد تا سیستم بانکی کشور مطابق با معیار های بین المللی ارتقا یابد.

رسانه های تاجیکستان نوشتند: انتقاد امام علی رحمان رییس جمهوری تاجیکستان از بانک های کشور در حالی است که در دو سال گذشته نظام بانکداری تاجیکستان به حالت فلج در آمده است.

بر اساس مطالب این رسانه ها، بدهی های بانک های تاجیکستان از همه کشور های جداشده از شوروی بیشتر است و این موضوع مانع رشد اقتصاد ملی کشور شده است.

آساق**1663**1545
کد N63087