دبیرکل شورای همکاری اسلامی نسبت به درگیری مسلمانان هشدار داد

ترکیه,شوراای همکاری

آنکارا - ایرنا - ˈایاد مدنیˈ دبیرکل جدید شورای همکاری اسلامی نسبت به افزایش درگیری ها بین مسلمانان هشدار داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، دبیرکل جدید شورای همکاری اسلامی در نشست سفرای ترکیه در آنکارا نسبت به درگیری های مسلمانان هشدار داد و افزود: اولیت اول من به عنوان دبیر کل این شورا پایان دادن به این درگیری هاست.

وی با اشاره به شکاف ایجاد شده بین مسلمانان شیعه و سنی افزود : این درگیری ها هیچ پیروزی نخواهد داشت.

مدنی در ادامه گفت : در این درگیری ها دو طرف بازنده هستند و در جهان اسلام چنین درگیری هایی اشتباه است.

او تصریح کرد : دومین اولویت کاری من مبارزه با فقر در جهان است .

ششمین نشست سفرای ترکیه درکشورهای مختلف جهان به ریاست ˈ احمد داود اوغلو ˈ وزیر امور خارجه ترکیه درسه شهر آنکارا، آدانا ومرسین وبا عنوان ˈ دمکراسی قوی ، اقتصاد پویا ودیپلماسی موثرˈ برگزار می شود.

براساس این گزارش، در این نشست شرکت کنندگان به ارزیابی سیاست خارجی و روابط بین الملل ترکیه ، تعیین استراتژی های آینده در اجرای سیاست خارجی و هماهنگی با ادارات و سازمان های مختلف می پردازند.

خاورم ** 230** 3404
کد N62999