واکنش الزیانی به موضع ضد قطری رئیس باشگاه قضات مصر

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به شدت از اظهار نظر رئیس باشگاه قضات مصر درباره اعزام نیروی نظامی به قطر برای بازداشت مخالفان نظام کنونی حاکم بر مصر انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه بوابه الشرق، عبداللطیف الزیانی به شدت اظهارات احمد الزند رئیس باشگاه قضات مصر درباره اعزام نیروی نظامی به قطر برای بازداشت فعالان مصری را مورد انزجار قرار داد.

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد: این تهدیدات مستهجن اقدام علیه کشور قطر که همواره حامی مصر بوده و روابط تاریخی محکمی در همه زمینه ها با مصر داشته است محسوب می شود.

وی افزود: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این مواضع تحریک آمیز را مورد مخالفت و انزجار قرار می دهد و کشورهای این شورا ارتباط قوی با مصر و مردم آن دارد.

شایان ذکر است که رئیس باشگاه قضات مصر خواستار اعزام نیروی نظامی برای بازداشت آنچه وی آنها را خائن توصیف کرده بود و بازگرداندن آنها به کشور شده بود.